SINHVIENHOAHOC.NET | DIỄN DÀN SVHH - CNTP
Trúc Gia Trang (TâyNinh) - Phiên bản có thể in

+- SINHVIENHOAHOC.NET | DIỄN DÀN SVHH - CNTP (https://diendan.sinhvienhoahoc.net)
+-- Diễn đàn: ..::: Tin Tức - Sự Kiện - Giải Trí :::.. (https://diendan.sinhvienhoahoc.net/forum-7.html)
+--- Diễn đàn: Tranh Ảnh (https://diendan.sinhvienhoahoc.net/forum-55.html)
+---- Diễn đàn: Ảnh Thiên Nhiên (https://diendan.sinhvienhoahoc.net/forum-101.html)
+---- Chủ đề: Trúc Gia Trang (TâyNinh) (/thread-791.html)Trúc Gia Trang (TâyNinh) - 08HH - 28-01-2010

[Image: Japan.jpg]

Trúc Gia Trang đây pà koan

[Image: Thanksgiving07-Canon2236.jpg]

Các bạn thấy lần nào chưa nè:thoiqua:

[Image: UT08-Canon108.jpg]

Đừong nó bụi y chang như sương mù ỡ ĐàLat.[/QUOTE]