Đây là tài liệu của khoa mình đó . ở đây mình mới kiếm được phần 1 à. khi nào kiếm được phần 2 mình up tiếp .
Tóm tắt nội dung:
Chương 1: Đại cương về hóa phân tích
Chương 2: Khái niệm và định luật cơ bản dùng trong hóa phân tích
Chương 3: Phương pháp phân tích khối lượng
Chương 4: Đại cương về phương pháp phân tích
Chương 5: Phương pháp chuẩn độ Acid - Bazo
Chương 6: Phương pháp chuẩn độ Oxy hóa - khử
Chương 7: Phương pháp chuẩn độ tạo tủa
Chương 8: Phương pháp chuẩn độ phức chất
Chương 9: Phương pháp chuẩn độ điện thế
Chương 10: Phương pháp quang phổ hấp thu thấy được

LINK : http://www.megaupload.com/?d=HPO9K5B8
:y195:

Liên Kết


    300x250