Chuyển đổi font chữ giữa các bảng mã

- Trước tiên trong máy bạn phải có phần mềm Unikey.
- Nếu chưa có bạn có thể lấy từ nguồn dữ liệu trên Internet. Bằng cách dùng các công cụ tìm kiếm ví dụ như Google. Khi trang google xuất hiện bạn đánh Unikey vào ô thông tin sau đó bấm Enter khi đó Google sẽ hiển thị các trang Website có chứa phần mềm Unikey. Bạn mở trang Website đó ra và làm theo hướng dẫn để tải phần mềm đó về máy. Sau đó làm theo các bước sau:

Bước 1:
Kích hoạt cho chạy phần mềm bằng cách kích đúp vào biểu tượng Unikey.exe trên màn hình hiển thị cửa số Unikey bạn bấm vào nút Expand (Mở rộng) tiếp đến kích chọn vào mục Use clipboad for unicode rồi bấm Close.

Bước 2:
Mở trang văn bản cần chuyền font chữ ra sau đó đánh dấu phần chữ cần chuyển (Nếu cần chuyển cả toàn bộ nội dung của file thì bấm tổ hợp phím Ctrl + A). Sau đó copy phần đã đánh dấu.
Bước 3:
Bấm tổ hợp phím Ctrl + Shift + F6 cửa sổ Unikey Toolkit mở ra.
Bước 4:
Chọn Source (Nguồn) và Destinationt (Đích) trong mục Charset (Mã) sau đó bấm Convert (Chuyển) Hộp Result hiển thị trên màn hình bạn bấm OK.
Bước 5:
Mở một file văn bản mới sau đó bấm tổ hợp phím Ctrl + V. Khi đó phần kết quả chuyển đổi sẽ được ghi vào đó.
Chú ý: Phần đã chuyển đổi có thể bị lỗi một số ký tự bạn cần đọc lại sau đó chỉnh sửa cho đúng (Vì phần mềm Unikey được sử dụng là phần mềm miễn phí nên phần nào bị hạn chế bạn phải khắc phục một chút, đừng ngại, bởi lẽ làm như thế cò nhanh hơn gấp hàng trăm ngàn lần đánh lại văn bản theo đúng font yêu cầu).
Tóm tắt: trước tiên, bạn phải đảm bảo có font đầy đủ để chuyển Font. Thứ hai, bạn phải dùng phần mềm Unikey bất kì.
Đầu tiên bạn phải thuộc quy tắc font như sau
  1. Các font bất kì bắt đầu bằng ".Vn..." bảng mã gõ TV là "TCVN3-ABC"
  2. Các font bất kì bắt đầu bằng ".Vni-..." bảng mã gõ TV là "Vni-Windows"
  3. Các font bất kì bắt đầu bằn
g còn lại bảng mã gõ TV là "Unicode"
Còn một số font bắt đầu bằng "vn..." hoặc "Windows..." các bạn tự tìm!
tại sao phải biết quy tắc này?
bạn phải biết bảng mã mới chuyển đổi được đúng đích và nguồn.
Chuyển đổi font theo mong muốn->copy(đang trạng thái lỗi font)->Ctrl+Shift+F6->chọn đúng nguồn-đích -> chọn "chuyển mã"(Đảo bảng mả chỉ là hoán đổi vị trí nguồn-đích)-> vào lại văn bản paste ra(nếu vẫn lỗi thì hãy chọn lại font vừa chuyển đến) là xong.
Xin tạm biệt và chúc bạn thành công.
Liên Kết


    300x250